OIM and Tendo in partnership

OIM and Tendo in partnership

April 5, 2022

Tendo AB har ingått ett samarbetsavtal med OIM Sweden AB om att optimera och tillverkningsanpassa Tendo OneGrip inför marknadslansering.

Tendo utvecklar produkten OneGrip, en handske med ett integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Genom samarbetet med produktutvecklingsbolaget OIM Sweden avser Tendo utveckla och anpassa tillverkningen av OneGrip för att säkerställa att marknadskraven uppfylls inför lansering.

 ”Vi är glada att kunna ingå samarbete med OIM Sweden som har stor erfarenhet av komplex produktutveckling inom medicinteknik. Med detta samarbete uppnår vi en av våra målsättningar, vilken var att tillse en mekanikingenjör och projektledare. Vi har stort förtroende för OIM Sweden och tillsammans kommer vi kunna säkerställa viktiga processer i anpassningen och tillverkningen av Tendo OneGrip – inför målsättningen att marknadslansera under inledningen 2023”, säger Sofie Woge, VD på Tendo AB.

”Vi är enormt stolta och glada att Tendo AB väljer OIM Sweden som sin produktutvecklingspartner. Med OIMs erfarenhet inom MedTech och med vår ISO 13485 certifiering ser vi fram emot att fortsätta utveckla OneGrip tillsammans med Tendo. Det nya affärssamarbetet med Tendo befäster vår positioninom Medtech och skapar möjlighet att i partnerskap verkligen göra skillnad för människor och världen vi lever i. Vi ser med stor tillförsikt fram emot samarbetet, som berör teknik, människa och innovation på flera nivåer”, säger Ann Kryhl, VD på OIM Sweden AB.

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 - 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se
Hemsida: www.tendoforpeople.se

För mer information om OIM Sweden, vänligenkontakta:
Ann Kryhl, VD, OIM Sweden
Telefon: (+46) 733- 20 00 67
E-post: ann.kryhl@oimsweden.com
Hemsida: www.oimsweden.com

 

Kort om Tendo
Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel. Bolaget är i färd med att utveckla produkten TendoOneGrip, en handske med ett s.k. integrerat exoskelett, som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada, ”SCI” (Eng. SpinalCord Injury). Enligt styrelsens bedömning finns det för närvarande inte något motsvarande robotiserat hjälpmedel, likt Tendo OneGrip, som löser de komplexa behov som en SCI-patient har. Tendo OneGrip är planerad att marknadslanseras i Skandinavien i inledningen av 2023 och framgent siktar bolaget mot större marknader, såsom USA och Japan.

OIM in-house plants
OIM in-house plants

Tendo AB har ingått ett samarbetsavtal med OIM Sweden AB om att optimera och tillverkningsanpassa Tendo OneGrip inför marknadslansering.

Tendo utvecklar produkten OneGrip, en handske med ett integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Genom samarbetet med produktutvecklingsbolaget OIM Sweden avser Tendo utveckla och anpassa tillverkningen av OneGrip för att säkerställa att marknadskraven uppfylls inför lansering.

 ”Vi är glada att kunna ingå samarbete med OIM Sweden som har stor erfarenhet av komplex produktutveckling inom medicinteknik. Med detta samarbete uppnår vi en av våra målsättningar, vilken var att tillse en mekanikingenjör och projektledare. Vi har stort förtroende för OIM Sweden och tillsammans kommer vi kunna säkerställa viktiga processer i anpassningen och tillverkningen av Tendo OneGrip – inför målsättningen att marknadslansera under inledningen 2023”, säger Sofie Woge, VD på Tendo AB.

”Vi är enormt stolta och glada att Tendo AB väljer OIM Sweden som sin produktutvecklingspartner. Med OIMs erfarenhet inom MedTech och med vår ISO 13485 certifiering ser vi fram emot att fortsätta utveckla OneGrip tillsammans med Tendo. Det nya affärssamarbetet med Tendo befäster vår positioninom Medtech och skapar möjlighet att i partnerskap verkligen göra skillnad för människor och världen vi lever i. Vi ser med stor tillförsikt fram emot samarbetet, som berör teknik, människa och innovation på flera nivåer”, säger Ann Kryhl, VD på OIM Sweden AB.

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 - 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se
Hemsida: www.tendoforpeople.se

För mer information om OIM Sweden, vänligenkontakta:
Ann Kryhl, VD, OIM Sweden
Telefon: (+46) 733- 20 00 67
E-post: ann.kryhl@oimsweden.com
Hemsida: www.oimsweden.com

 

Kort om Tendo
Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel. Bolaget är i färd med att utveckla produkten TendoOneGrip, en handske med ett s.k. integrerat exoskelett, som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada, ”SCI” (Eng. SpinalCord Injury). Enligt styrelsens bedömning finns det för närvarande inte något motsvarande robotiserat hjälpmedel, likt Tendo OneGrip, som löser de komplexa behov som en SCI-patient har. Tendo OneGrip är planerad att marknadslanseras i Skandinavien i inledningen av 2023 och framgent siktar bolaget mot större marknader, såsom USA och Japan.

OIM doubled in size
OIM office panoramaOIM office windowOIM officeOIM electronics labOIM workshopOIM electronics labOIM workshopOIM workshop

Click on career to see open positions.

Can't find what you're looking for?

Don't hesitate to send us an open application!