Projektinformation
Kund

Tendo

År

2022 - pågående

Tjänster
  • Mekanik
  • Projektledning
  • QA
  • Verifiering & validering
  • Produktion

Onegrip

Tendo har tagit fram en produkt som ska hjälpa personer att greppa, hålla och släppa föremål genom att påverka handen med ett robotiserat hjälpmedel. Produkten riktar sig till personer som kämpar med vardagsaktiviteter på grund av t.ex. en ryggmärgsskada.

OIM har hjälpt Tendo med att ta deras befintliga prototyp och väglett dem i processen för att göra den redo för produktion så att den slutligen kan nå ut på marknaden. En viktig del av projektet har varit att se till att produkten lever upp till kraven för medicintekniska produkter samt korrekt IP-klassning för vardagligt användande. OIM har utfört mekanikarbete utifrån befintlig prototyp, samt skapat nya mekaniklösningar för att anpassa produkten för produktion. Produkten har sedan testats och validerats för att slutligen produceras av OIM.

Läs mer om Tendo.