Produktutveckling är processen att utveckla en idé

Vad är produktutveckling?

Produktutveckling är processen att utveckla en idé till en ny produkt eller att förbättra en redan befintlig produkt.

För OIM spelar det ingen roll när vi kommer in i ert produktutvecklingsprojekt. Vi fortsätter gärna er redan påbörjade utveckling och ser till att göra den ännu bättre eller så tar vi ett helhetsansvar för allt – från idé till färdig produkt.

Produktutveckling från idé till färdig produkt!

Kontakta oss

Hur går produktutveckling till?

När ett företag ska ta fram nya eller utveckla befintliga produkter går de igenom ett flertal faser. Dessa är oftast idégenerering, proof of concept, utveckling, test och validering, eventuell certifiering och produktion.

OIM är ett av Sveriges mest innovativa produktutvecklingsbolag, med ett koncept som förenar teknisk kompetens med människa, innovation och affärsmannaskap. OIM utvecklar produkter åt framgångsrika företag genom sin nyskapande syn på produktutveckling. OIM har ett heltäckande tjänsteutbud som innefattar produktutveckling, unika projekt- och affärsupplägg samt kapitalfinansiering för innovativa utvecklingsidéer.

OIM kan ta kundens idé till en färdig produkt i sina lokaler i Malmö

OIM har en ISO 13485-certifiering

För oss är hårda krav och regelverk tillsammans med gedigen kvalitetssäkring en extremt viktig komponent när man arbetar inom MedTech-området. Med vår ISO 13485-certifiering täcker vi in både utveckling och produktion inom Life Science. Vi är vana vid att arbeta i tekniktunga projekt där effektivisering och pressade tidsplaner är avgörande faktorer.

OIM har en ISO-certifiering

Produktutveckling hos OIM

Vår kunskap, innovationsdrivna arbetssätt och erfarenheter tillsammans ger oss förutsättningar att ta oss an de mest utmanande uppdragen och utveckla de bästa lösningarna i varje givet projekt.

Vi är vana vid att arbeta med komplex produktutveckling och arbetar med kvalitet, långsiktighet och nytänk i varje projekt. Vår förmåga att leverera är ingen slump, vi har flerårig erfarenhet för vad som krävs för att driva komplexa projekt och har ett djupt teknikkunnande som hjälper dig som kund att möta innovation och utveckling på nya sätt.

 

OIM arbetar med komplex produktutveckling med fokus på kvalitet, långsiktighet och nytänk i varje projekt

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss

CERTIFIERAD PRODUKTUTVECKLING

OIM Sweden använder sig av en certifierad produktutvecklingsprocess, vilket innebär att vi guidar våra kunder genom alla steg från idé till färdig produkt på ett kvalitetsmedvetet sätt. OIM är unik på det sättet att vi har flerårig erfarenhet av att driva produktutvecklingsprojekt in-house och har dessutom en ISO-certifiering som borgar för kvalitet och struktur.

OIM är unik med vår fleråriga erfarenhet av att driva produktutvecklingsprojekt in-house

Konceptstudie

För många av våra kunder är konceptstudien det första steget mot en färdig produkt. I konceptstudien identifierar vi förbättringspotential i kundens egna idé, undersöker helt nya produktidéer, eller tittar på en befintlig produkt som ska vidareutvecklas. Beroende på kraven i projektet kan vi titta på områden som:

 • komponentval
 • materialval
 • produktionsmetoder
 • form
 • användarupplevelse
 • funktionalitet
 • montering

I vissa fall kan det vara lämpligare att göra en enklare förstudie istället för en konceptstudie.

ör många av våra kunder är konceptstudien det första steget mot en färdig produkt.

Visualisering/Design

Våra industridesigners utgår alltid både från vår kunds krav och från användarens behov tillsammans med sin innovationsförmåga och på så sätt skapar vi en produkt med fokus på rätt uttryck och rätt funktion. Bra design bidrar därmed till att stärka ditt varumärke och därigenom öka din konkurrenskraft och lönsamhet. Många delmoment kan tänkas ingå inom denna fasen, exempelvis:

 • framtagning av mood-boards
 • användarstudier
 • skisser
 • enklare CAD
 • renderade bilder

Produktvisualiseringar i 3D som skräddarsys efter kundens behov, är kraftfulla som tidiga verktyg för att skapa intresse och förståelse för en idé som ännu inte finns i verkligheten. De ger kunden en bra grund för att ta rätt beslut kring viktiga vägval gällande form, funktion och den känsla som produkten ska förmedla.

OIM visualiserar produkterna genom att leverera skisser och 3-D-printade prototyper

Proof of concept

När ett projekt befinner sig på idéstadiet kan det vara svårt att veta om det är värt en större investering. Är projektet över huvud taget tekniskt genomförbart – i alla fall till en rimlig kostnad? Då kan det vara lämpligt att göra en Proof-of-Concept, även kallat ”PoC”. Med detta menas en prototyp eller studie som omfattar alla viktiga funktioner. Syftet är helt enkelt att bevisa att konceptet fungerar. Vissa definierar skillnader mellan ”PoC” och ”prototyp”. Den förstnämnda är för att bevisa att det är tekniskt och funktionellt genomförbart till en lämplig prisbild, den sistnämnda handlar mer om design och användarupplevelse.

Proof-of-Concept, även kallat ”PoC”. Med detta menas en prototyp eller studie som omfattar alla viktiga funktioner.

Utveckling

I stadiet utveckling så utvecklas själva produkten. Det är många faser som ska gås igenom innan man når till själva utvecklingsstadiet och det är först här som produkten tar en verklig form. För många företag så existerar produkten endast i exempelvis ett ord, en ritning, en rå-modell eller en prototyp. Vissa har särskilda avdelningar som gör research och utvecklar prototyper för möjliga produkter. Ibland kan det ta många försök eller år att utveckla en lyckad prototyp, det är en iterativ process – där tiden också beror på hur komplicerad produkten är. För att en produkt ska lyckas på en marknad så krävs det att den har en design som övertygar kunderna och att den kan tillverkas på kort tid och inom ramarna för budgeten.

Under detta stadie så kommer de verkliga investeringarna in, utvecklingsfasen upptar majoriteten av kostnaden inom produktutveckling. För att ett företag ska kunna vara säkra på att en produkt håller måttet och är säker så genomgår de flesta produkter många tester innan de når marknaden. Dessa tester handlar ofta om kvalité, säkerhet och effektivitet. Under produktutvecklingen så är viktiga parametrar saker som tekniska specifikationer, prototyper, producering av testprodukter, genomföra tester, samt testa att sälja produkten på marknaden. Centrala dokument är tillverkningsunderlag och produkttestrapporter.

OIM gar lokalerna och verktygen för utföra komplett produktutveckling från idé till färdig produkt.

Test

Testning görs vanligen när man har passerat en viss milestone i projektet. Det är också fördelaktigt att göra tester tidigt i processen för att eliminera osäkerheter. Om möjlighet finns, tar man även ut de saker som är kritiska för produkten, och utför tester på de delar som är de dokumenterade riskerna. För att korta ned ledtider och minska risken för sena findings, använder man också beräkning och simulering. När en prototyp tagits fram utvärderas denna, så att man kan jämföra prototypen med specifikationen och genomföra beräkningar på det som skiljer mellan dessa. Därefter kan man planerat för hur man ska uppnå de krav som eventuellt inte ännu uppfyllts av prototypen.

Tidiga testar i produktutvecklingen minimerar riskerna för att behöva ta större omtag senare i projektet

Validering

Validering är ett sätt för kunden att kontrollera att det som har beställts  uppfyller de faktiska behov som kravspecifikationerna är skrivna utifrån eller – vilket är minst lika vanligt i stora, komplexa och långa projekt – att det som har levererats kan användas under den förändrade behovsbild som uppstått från det att kunden la beställningen tills dess att leverantören levererade.

Validering sker i princip alltid när produkten är färdigutvecklad och ska utgå från den tänkta slutanvändaren. En validering kan exempelvis ske genom att man startar med att skapa ett antal frågor som man vill ha svar på. Utifrån dessa frågor skapas en provföreskrift som innehåller provfall, oftast ett provfall per fråga. För att kunna svara på frågan kan mätningar behöva göras vars resultat sedan måste analyseras. Det kan i vissa fall bli rätt omfattande att validera och därmed är det viktigt att frågorna är genomtänkta inför valideringen.

Validering är ett sätt för kunden att kontrollera att det som har beställts uppfyller kravspecifikationen.

Produktion

Nu startar tillverkningen av produkten. Vi monterar, levererar monteringsanvisningar, ritningar, dokumentation och ser till att antingen leverera en färdig produkt eller se till att du kan tillverka din produkt i din egen produktion. Det är dessutom väldigt viktigt att kunna säkerställa att varje enskild producerad produkt håller samma höga kvalité. Därför är rutiner som ankomstkontroll och dokumenterade sluttester viktiga moment i produktionen.

Nu startar tillverkningen av produkten. Vi monterar, levererar monterings-anvisningar, ritningar och dokumentation.

Vill du veta mer?

Ring oss på 040-13 13 69 eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Ange din mailadress
Ange ditt telefonnummer
t Du måste godkänna integritetspolicyn