Integritets- och cookiepolicy

Integritets- och cookiepolicy

OIMs integritets- och cookiepolicy

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?
OIM Sweden AB, org. 556849-9411, Stillmansgatan 12, 212 25 MALMÖ, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom kontakt med oss och vi ansvarar för behandling av dessa.

Var lagras dina personuppgifter?
Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du fyller i ett formulär eller laddar ner något på vår webbplats. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, e-postadress och telefonnummer.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring eller bearbetning av sälj genom att skicka e-post till gdpr@oimsweden.com. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev eller ringa. Se ytterligare kontaktuppgifter nedan.

Personuppgiftsansvarig
OIM Sweden AB
Organisationsnummer: 556849-9411
Stillmansgatan 12
212 25 MALMÖ

Telefon: 040-13 13 69
E-post: gdpr@oimsweden.com