Andreas Davitidis är en av OIMs kulturbärare

Kultur och värderingar

Hos OIM är människan det allra viktigaste. Genom våra människors entreprenörskap och innovationstänk utvecklas de främsta idéerna som driver tekniken och produktutvecklingen framåt. Våra värderingar står för mer än bara ord, de driver våra handlingar och beteende och ger svar på hur vi förväntas agera mot våra kunder, partners, kollegor och branschen vi verkar i.

Vi värnar om ingenjörskonsten, och menar att produktutveckling på riktigt handlar om att verkligen vilja förenar det akademiska utövandet med praktisk tillämpning.

OIM-känslan

Genom att frigöra kraften i människorna och stötta drivet i att vara en entreprenör tillsammans med att vi skapar utrymme för att stötta medarbetarna att hitta nya lösningar så drivs innovationskraften hos varje människa. Vi knyter till oss de som vill utvecklas, som är entreprenörer och vi uppmuntrar och stöttar dem att följa sina drömmar och göra verklighet av dem. Hos oss skapas nya innovationer inom produktutveckling som kan förändra morgondagen för de många människorna.

Känslan hos OIM ska vara härlig öppen och engagerande

Kulturen

Just nu arbetar vi på OIM med uppstarten av ett kulturarbete där vi tillsammans identifierar de delar som utgör kulturen på OIM. Vi ska identifiera de ord som vi gemensamt tar fram för att beskriva våra värderingar. Tillsammans skapar vi dagens och framtidens kultur!

Just nu arbetar vi på OIM med uppstarten av ett kulturarbete där vi tillsammans identifierar de delar som utgör kulturen på OIM.

Varför ska du jobba hos OIM?

Vi arbetar med produktutveckling på riktigt!
Vad menar vi med att jobba med produktutveckling på riktigt?
Jo, andra bolag gör endast delar av produktutvecklingen hos sig. Hos oss är du med från idé, skiss, design, elektronikdesign, mekanik, test och validering tills vi kan presentera den färdiga produkten till kund. Du är med och kan känna och se det färdiga resultatet där din insats gör verklig skillnad.

Vill du jobba med produktutveckling på riktigt?

Vi vill växa teamet med fler drivna ingenjörer som vill arbeta med produktutveckling på riktigt. Skicka in din spontantansökan idag!

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Ange din mailadress
Ange ditt telefonnummer
Ladda upp minst en fil och max två
Du måste godkänna integritetspolicyn