Projektinformation
Kund

Safe & Cover

År

2020-2022

Tjänster
  • Industridesign
  • Produktutveckling
  • Mekanik
  • Gemensamma affärer

Säkerhetsvägg för byggen

Safe and Cover erbjuder en produkt som ersätter fallskyddsräcke och plast som används för att täcka byggnationer mot väder och vind. Produkten är återanvändningsbar och kan användas om och om igen.
Enligt naturvårdsverket förbrukas 150 000 ton plastavfall av den svenska byggindustrin varje år. Av detta återvinns 0,8%.

OIM har gjort allt från industridesign, mekanik och fullständig produktutveckling, Säkerhetsväggen består av en kassett som monteras i betongplattan på våningsplanet. Själva kassetten blir då ett fallskyddsräcke. Inne i kassetten finns det en roll-up av armerad plast monterad som går att rulla på till en höjd på 450cm. Denna roll-up blir då skydd för väder och vind som ersätter traditionell bygg och täckplast.

Läs mer om Safe & Cover