Projektinformation
Kund

Duearity AB

År

2019-2022

Tjänster
  • Industridesign​
  • Produktutveckling​
  • CE-märkning​
  • Mekanik​
  • Elektronik​
  • Kvalitétssäkring
  • QA​

Behandling av tinnitus

Tinearity™ kommer att vara världens första och minsta medicintekniskt klassade produkt, enbart avsedd för behandling och lindring av Tinnitus, oavsett tidpunkt på dygnet.

OIM fick i uppgift att göra alla steg i produktutvecklingen från industridesign till färdig produkt och CE-märkning. Produkten lanserades på marknaden under 2023.​

Läs mer om Duearity.