Projektinformation
Kund

Arrow Lake AB

År

2016 - pågående

Tjänster
  • Industridesign​
  • Mekanik​
  • Elektronik​
  • Produktutveckling​
  • Mjukvara​
  • Produktion

Ozongenerator

Det mest effektiva och miljövänligaste sättet att rena och behandla vatten är med hjälp av ozon, vilket också är ett välbeprövat koncept. Arrow Lakes idé är att ta fram den mest energieffektiva ozongeneratorn i världen. Ozongeneratorn ställer enormt höga kvar på toleranser och materialval, samtidigt som designen måste möjliggöra en smidig och kontrollerad produktion i renrumsmiljö.

Arrow Lake har valt OIM som sin långsiktiga partner för alla delar av produktutvecklingen, från design, mekanik, mjukvara och elektronik till produktion av enheterna.​

Läs mer om Arrow Lake.