Projektledning

Vad gör en projektledare?

Att arbeta med projektledning på OIM liknar arbetet i många andra organisationer, där uppgifterna inkluderar planering, samordning, kommunikation och beslutsfattande. För att driva ett framgångsrikt projekt krävs en djup förståelse för kundens verksamhet, utmaningar och möjligheter, så att teamet tillsammans kan hitta de bästa lösningarna.

Det som särskiljer rollen hos oss på OIM är att du får följa processen från idéstadiet hela vägen till färdig produkt. När du arbetar på OIM kommer du att samla erfarenheter från en mängd olika verksamheter, vilket kommer att vara värdefullt inom andra områden och branscher i framtiden.

Triangle gab85dae4f_640

Vilka program använder man som projektledare?

Det första jag tänker på när man pratar om mjukvara för projektledning är just planeringsverktyg och vilka specifika verktyg som projektledare använder. Dessa verktyg kan vara anpassade för traditionell planering med vattenfallsmodellen, som MS Project, eller för agila projekt, som Jira. Som projektledare anser jag att en av de viktigaste aspekterna av att välja rätt verktyg är att använda något som projektdeltagarna är bekanta med och har tillgång till. På så sätt säkerställer du att planen accepteras och används av hela teamet. En ännu viktigare uppgift som projektledare är dock kommunikation – att samla in information och se till att alla är medvetna om vad som händer och vad de ska göra. De verktyg jag använder mest är Outlook, Teams och PowerPoint.

Projektledningssystem

Tre snabba frågor

Vi ställde tre snabba frågor till vår projektledare Björn Sjögren.

 

Affection

Det bästa med din roll?

Det bästa med att arbeta som projektledare är att man verkligen får vara med från start till slut. Man får se en skiss från en industridesigner och i samarbetet mellan mekanik, elektronik och mjukvara så får man sedan se ett otroligt häftigt slutresultat.

Enjoy

Roligaste projektet?

Det är svårt att bestämma just ett projekt, men jag gillar absolut att arbeta med projekt som gör skillnad för människor och har en stor positiv påverkan på framtiden.

Customer

Vilka projekt har du jobbat med?

Jag har arbetat med ett MedTech-projekt som handlar om diagnostik och behandling av cancer. Ett projekt som är väldigt utmanande, utvecklande och extremt roligt att jobba med eftersom det hjälper människor till ett bättre liv.

Vad behöver man läsa för att kunna bli projektledare?

Det är värdefullt att ha teoretisk kunskap om olika projektmetoder, eftersom metodiken som ska användas varierar beroende på organisation och projekt. En grundläggande förståelse för de områden som ingår i ett specifikt projekt är alltid också viktig. Det är också ofta fördelaktigt att kunna kommunicera i affärsmässiga termer, samt att motivera och diskutera projektbeslut med projektägaren och andra viktiga intressenter.

Computer g73e8bf3bc_640

Vad tycker du en projektledare inte ska göra?

Det är viktigt att inte tro att man ska lösa alla problem själv utan hela projektteamet ska vara sammansatt så att man kan ta tillvara på varandras styrkor och kompensera sina svagheter. Se till att alltid vara flexibel, att ge och ta men ha fasta mål och ramar.

Se till att det inte blir en dragkamp mellan olika individer, utan möjliggör att projektet hela tiden går framåt genom löpande kommunikation och se till att alla är delaktiga.

Har du något drömprojekt som projektledare?

Mitt drömprojekt hade varit något med mycket innovationer och glädje. Det handlar inte så mycket om själva produkten utan mer om stämningen och glädjen i projektet och självfallet att det leder till ett stort värdeskapande.

Key g0bd68267d_640

Några tips till alla som vill bli projektledare

Sätt fokus på att projektmedlemmarna och ge de de förutsättningar och beslut som behövs för att gå vidare.

 

Arrow left

Kommunikation är en nyckelfaktor för framgång. Se till att alla intressenter och teammedlemmar är informerade om projektet, utmaningarna och målen så att alla kan arbeta i samma riktning.

Arrow right

Var nyfiken. Som projektledare kommer du inte att vara expert inom alla discipliner. Men ta dig tid att skaffa dig en grundläggande förståelse för alla delar av projektet. Även om du inte förstår alla detaljer är det viktigt att känna till behoven och utmaningarna inom varje disciplin.

Arrow left

Etablera en styrorganisation. Ett vanligt misstag när man sätter upp ett projekt är en otydlig kontrollstruktur för projektet när det gäller finansiering, resurser och stop/go-beslut. Se till att involvera resursägare och intressenter för att skapa en tydlig struktur för kontroll av projektet.

Arrow right

Vill du jobba som projektledare?

Se om vi har några lediga tjänster eller ring oss på 040-13 13 69. Det går också bra att kontakta oss via formuläret nedan!

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Ange din mailadress
Ange ditt telefonnummer
t Du måste godkänna integritetspolicyn