Produktionsteknik

Vad gör en produktionstekniker?

Rollen kan se väldigt annorlunda ut beroende på var man arbetar men i det stora hela så bygger eller monterar man ihop produkter och lösningar som ska produceras. Som produktionstekniker är man det sista ledet i produktutvecklingen innan produkterna kommer ut på marknaden.
Målsättningen med en produktionsteknikers arbete är att tillverkningen ska ske så effektivt som möjligt.

 

20230302_105950 (Small)

Tre snabba frågor

Vi ställde tre snabba frågor till vår produktionstekniker Thomas Carnesir.

Det bästa med din roll?

Det bästa är att man får förverkliga alla idéer som en ingenjör i teamet har klurat ihop. Som produktionstekniker kan man sedan komma med input till förändringar för att det ska bli mer effektivt att montera en produkt eller andra förändringar som förbättrar produktionsbarheten. Det gäller att ha en bra kommunikation i teamet och såklart att man har lyhörda kollegor.

Några roliga projekt?

Det absolut roligaste projektet hittills är att få jobba med Medtechprodukter som gör skillnad för människor. Då känner man att ens insats i produktutvecklingen och produktionen verkligen kommer till nytta och kanske förbättrar någons liv.

Vad gjorde du 2022?

Jag har främst arbetat med Polarcool som är en är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Ett annat projekt har innefattat en produkt som är ett kognitivt och sinnesstimulerande hjälpmedel.
Jag fick även göra en insats till Arrow Lake som har tagit fram en ozongenerator.

Vilka program använder du i ditt arbete?

Det är väldigt olika vilka program man använder som produktionstekniker men det kan vara bra med någon typ av CAD-visningsverktyg så att man kan gå in i ritningarna för att se specifika detaljer och kunna komma med feed-back till ingenjörer gällande förbättringar. Annars är jobbet mest beroende av att kunna öppna ritningar i pdf eller Word. Sedan gäller det att använda diverse fysiska verktyg för att montera produkterna.

20230302_110209_resized

Vad skiljer OIM från andra bolag du jobbat i?

På OIM råder det en väldigt öppen organisation och kultur. Man får insyn i hela produktutvecklingsprocessen och kan komma med synpunkter och förbättringar till den som suttit och ritat produkten. Här får man också göra lite av allt, det är inte så uppstyrt att du enbart får montera en del av en produkt utan helheten ligger på ditt bord och du får vara med i hela processen och se produkten växa fram från idé till en färdig produkt.

Andreas and thomas is working in the workshop area

Har du något drömuppdrag som du skulle vilja arbeta med?

Jag skulle vilja jobba med robotteknik, det känns som framtiden och där finns väldigt mycket möjligheter inom det området. Jag har själv fått en annan förståelse för hur vi kan nyttja robotteknik på bästa sätt. Tex så kan ett enformigt arbete bytas ut mot en robot och operatörens uppgifter kan då utvecklas till att istället arbeta med att ge roboten instruktioner om vilken arbete den ska utföra och operatören kan fokusera på utföra service så roboten alltid är i bästa skick.

Dream gf0f9cf2ec_640

Vad skiljer en produktionstekniker från en produktionsingenjör?

En produktionstekniker arbetar mer med förbättringar och effektivisering av produktionskedjan.

En produktionsingenjör omfattas av allt från design av produktionssystem med bland annat styrteknik, produktionssimulering och robotar, till IT, projektledning och ekonomi.

Dina tre bästa tips för att bli en bättre produktionstekniker?

  • Som produktionstekniker behöver man se helheten i produktionskedjan, och vara lyhörd för att förbättra och effektivisera arbetet. Upplever man något moment som ineffektivt så kommunicera det till ingenjören som ritat lösningen så ni tillsammans kan skapa en ännu bättre produkt ur alla aspekter.

 

  • Man behöver kunna tänka steget längre än att bara montera maskinen, tex kan man fundera ut hur maskinen senare ska underhållas effektivt och enkelt, samt hur man utför service på bästa sätt.

 

  • Försök vara med redan i prototypstadiet så kommer produktionsteknikern synpunkter och förbättringar göra att monteringstiden blir kortare och mer effektiv. Det gäller att vara driven och vilja förändra arbetet löpande.
Number g87ec917fa_640

Vill du jobba som produktionstekniker?

Se om vi har några lediga tjänster eller ring oss på 040-13 13 69. Det går också bra att kontakta oss via formuläret nedan!

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Ange din mailadress
Ange ditt telefonnummer
t Du måste godkänna integritetspolicyn