Peter Arndt VD på OIM Sweden blickar tillbaka på året som gått

Tillbakablick av året som gått

Ytterligare ett fantastiskt år är till ända. Trots sviter av en utdragen pandemi har vi lyckats expandera och vidareutveckla bolaget i flera positiva riktningar för att stärka vår position på marknaden som ett innovativt produktutvecklingsbolag med fokus på både innovation och människa.

En del höjdpunkter att lyfta är bland annat att vi expanderat vår kundbas med 35 nya kunder, många inom en sektor vi satsar lite extra mycket på nämligen Medtech. Vi har också organiserat om oss och fyllt upp nya poster så som en vVD och en Marknadschef, båda med lång erfarenhet från konsultbranschen och med båda fötterna stabilt stående i varumärkesbyggnation och värdeskapande organisation.

Vi har också stärkt upp vår organisation med ytterligare kompetenta medarbetar inom den ädla konsten att produktutveckla och även taget steget att bli än mer innovativa och branschoberoende.

Utöver vår interna förändring har vi också haft nöjet av att ytterligare öka våromsättning och nått målet med att bli ett Gasellföretag, vi hamnade på plats 13 av 99 utsedda i Skåne, just denna bedrift är vi lite extra stolta över, då det krävs att hela organisationen drar åt samma håll för att lyckas, något som utmärkelsen bevisat att vi klarat av.

Tittar vi ur perspektivet samhällsansvar och förmågan att bidraga måste vi lyfta från Pandemic Relief Initiativ som ett lysande exempel på innovation kan skapa om den nyttjas på ettsätt där kunskap, medmänsklighet, samverkan och samhällsansvar samverkar. Initiativet startade med grund i att hjälpa hjältarna i sjukvården med undermåliga skydd för infektioner. Detta initiativ har nu mynnat ut att en ny produkt kommer möta verkligheten, förhoppningsvis redan under 2022 i ett gemensamt projekt med Sundström Safety.

Det brukar sägas att när en kris slår till stärks en organisation om grundförutsättningarna är på plats, det skulle jag vilja säga att vi bevisat med råge under det gånga året och vi avslutar året med att stå än starkare in för nästkommandem verksamhetsår.

//Peter Arndt, VD OIM Sweden