Diagonal Bio väljer OIM Sweden

Panviral levereras tillsammans med OIM

Diagonal Bio AB meddelade i förra veckan att man förväntar att den första versionen av diagnostikplattformen Panviral, ämnad för forskningsanvändning (RUO), kommer att levereras från utvecklingspartnern OIM Sweden AB under hösten 2022. Leveransen kommer att möjliggöra beta- och pilottestning med nyckelpartners och key opinion leaders.

Diagonal signerade i januari 2022 ett ramavtal med OIM – ett av Sveriges mest innovativa produktutvecklingsbolag – avseende vidareutveckling av Bolagets diagnostikplattform Panviral. Sedan dess har båda parterna arbetat med utvecklingen och tillverkningen av den förstaversionen av Panviral, ämnad för forskningsändamål (RUO).  Leveransen av en fullt fungerande RUO-version av Panviral är ett viktigt steg i Diagonals utveckling. Den kommer möjliggöra både initiering av kommersiella aktiviteter för plattformen och inledandet av aktiva samarbeten med potentiella Key Opinion Leaders och andra nyckelpartners. Vidare kommer leveransen enligt Bolaget möjliggöra etablering av betatester och studier på infektionssjukdomskliniker och kommersiella laboratorier, samt underlätta publikation av vetenskapliga studier. Samtliga aktiviteter är nyckelsteg i säkerställandet av framtida försäljning av en CE-märkt Panviral enligt IVDR.

– Jag är mycket glad och stolt över att meddela leveranstiden för den förstaversionen av Panviral ämnad för forskningsanvändning. Tillsammans med OIM har vi genomfört ett gediget utvecklingsarbete av plattformen och vi är nöjda med att nu närma oss denna viktiga milstolpe.”, säger Jack Egelund Madsen, VD på Diagonal Bio.

“- Projektet avseende Diagonals Panviral startades upp under januari månad 2022. Sedan uppstart har vi haft fullt fokus på att utveckla en produkt med hög kvalitet där resultatet kommer av nära samarbete med Diagonal tillsammans med vår djupa kunskap från produktutveckling inom Medtech. Jag är oerhört stolt över den insatsen mina kollegor gör varje dag för att säkerställa framgång i projektet.  Målet är tydligt: att hjälpa Diagonal att nå ut till med förstaversion ämnad för forskningsanvändning. Tillsammans med Diagonal kommer vi fortsätta utveckla Panviral för att möjliggöra leverans företablering av betatester och studier på infektionssjukdomskliniker och kommersiella laboratorier”, säger Ann Kryhl, VD på OIM Sweden AB.

Kontakt:
Jack Egelund Madsen, VD, Diagonal Bio AB
Telefon: +46 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com

Ann Kryhl, VD, OIM Sweden AB
Telefon: 0733-20 00 67
E-post: ann.kryhl@www.oimsweden.com

Sofie Magnoy, Marknadschef>
Telefon: 0766-26 15 16
E-post: sofie.magnoy@www.oimsweden.com‍