OIM Sweden anställer Fredrik Lindberg

OIM Sweden anställer Fredrik Lindberg

Fredrik Lindberg som närmst kommer från Combitech har blivit anställd som affärsområdeschef hos OIM Sweden.

Efterfrågan inom innovativ produktutveckling fortsätter att öka kraftigt för OIM Sweden och som ett led av detta rekryterar OIM Sweden Fredrik Lindberg som Affärsområdeschef.

Fredrik har erfarenhet av att arbeta i olika roller inom produktutvecklingsområdet i 20 års tid. Hans karriär startade som mekanikkonstruktör och på senare tid har han haft ledande och säljande roller, senast kommer han ifrån Combitech där han arbetade som Bitr.Resultatenhetschef. Hans långa erfarenhet inom konsultbranschen ger honom ett stort nätverk och god affärsförståelse vilket blir en fördel och styrka för OIM inom en rad olika branscher och industrier.

Fredriks kompetens och långa erfarenhet inom både teknik och affärsutveckling kommer att hjälpa OIM Sweden att ta nästa kliv och fortsätta den kraftiga expansion OIM har haft under de senaste åren. Produktutveckling ligger Fredrik varmt om hjärtat och en av anledningarna till att han valde OIM Sweden som sin nya arbetsgivare var att vi arbetar med produktutveckling på riktigt och på ettsätt som skiljer sig från hans tidigare erfarenheter.

”- Jag ser verkligen fram emot att fortsätta OIMs tillväxtresa och vara med att utveckla ett av Sveriges redan idag mest innovativa konsult- och produktutvecklingsbolag. Genom att förena teknisk kompetens med människa, innovation och affärsmannaskap vill vi hjälpa våra kunder att hitta spetskompetens och utveckla kunders produkter som gör skillnad för människor idag och imorgon“, säger Fredrik Lindberg, Affärsområdeschef på OIM Sweden AB.

”- Fredriks start betyder mycket för teamet på OIM, tillsammans ska vi befästa OIM som ett av Sveriges mest innovativa produktutvecklingsbolag och kommer framåt ha möjlighet att i ännu större grad träffa fler intressanta kunder och kandidater. Vår framgång skapas av teamet och med Fredriks egenskaper kommer teamet växa ytterligare. Vi kompletterar varandra och kommer växa tillsammans. Jag är glad att Fredrik valde oss och att OIM valde Fredrik”, säger VD Ann Kryhl, OIM Sweden AB.

OIM är ett av Sveriges mest innovativa produktutvecklingsbolag, med ett koncept som förenar teknisk kompetens med människa, innovation och affärsmannaskap. OIM utvecklar produkter åt framgångsrika företag genom sin nyskapande syn på produktutveckling.

OIMs kunskap, innovationsdrivna arbetssätt och erfarenheter ger tillsammans de bästa förutsättningarna att ta de mest utmanande uppdragen och utveckla de bästa lösningarna i varje givet projekt.

Kontakt:
VD, OIM Sweden AB:
Ann Kryhl, +46 733 20 00 67
ann.kryhl@www.oimsweden.com

Affärsområdeschef, OIM Sweden AB:
Fredrik Lindberg, +46 766 10 90 16
fredrik.lindberg@www.oimsweden.com

Marknadschef, OIM Sweden AB:
Sofie Magnoy,+46 766 26 15 16
sofie.magnoy@www.oimsweden.com