OIM Sweden och Spermosens har tillsammans färdigställt Juno-Checked Instrument

OIM och Spermosens har färdigställt instrument för forskningsändamål

OIM Sweden AB har tillsammans med Spermosens AB (publ) färdigställt och effektiviserat tillverkningen av Juno-Checked instrument för forskningsändamål.

OIM har genomfört mekanisk utveckling, mjukvaruförändringar och effektiviserat produktionen av JUNO-Checked instrumentet. OIM Sweden AB har en gedigen erfarenhet av utveckling och tillverkning av medicintekniska produkter, vilket tillsammans med en ISO-certifiering borgar för en högkvalitativ produktion. Produktionen kan flexibelt efter behov skalas upp till att hantera Spermosens globala efterfrågan.

-”Färdigställandet av instrumentet för forskningsändamål är ett mycket viktigt steg i arbetet med JUNO-Checked systemet. Vi arbetar vidare med optimering av hur instrument och kassett samverkar för färdigställande av JUNO-Checked systemet för forskningsändamål.”, säger Ulrik Nilsson, CEO på Spermosens.

-”Vi är väldigt tacksamma över att få producera och genomföra förbättringar på Spermosens revolutionerande instrument som kommer att underlätta för många människor. Förbättringar som dels säkerställer en hög kvalitet dels produktionsanpassningar vilket väsentligt reducerar den manuella montagetiden. Det känns oerhört glädjande att kunna leverera de första JUNO-Checked Instrumenten så att marknaden kan få ta del av en banbrytande produkt.” säger Ali Jehanfard, Co-founder på OIM Sweden.

För mer information vänligen kontakta:

Ali Jehanfard, Co-founder, OIM Sweden AB, +46 (0) 766 10 90 89

Ulrik Nilsson, CEO, Spermosens AB, +46 (0) 728 88 28 11