OIM och TEQCool tecknar avtal

OIM och TEQCool tecknar avtal

Vår investering i att differentiera oss och utöka vårt utbud av tjänster har fallit på plats på marknaden. De tjänster vi erbjuder täcker hela spektrumet från att ta en idé i sin enklaste form framåt, både tekniskt, kommersiellt och när det gäller kapitalanskaffning. Vi har lyckats bli en brygga mellan både affärsutveckling och teknisk kompetens, där våra kunder ofta behöver support.

Förutom vårt breda utbud av tjänster har vi också utökat våra lokaler och blivit certifierade enligt ISO-13485, vilket nu gör att vi kan utveckla och producera medicinsktekniska produkter.
Vår nya lokal är tillräckligt stor för att fungera i tider då vi behöver hålla mer fysiskt avstånd mellan oss. Detta har resulterat i att vi kan utföra våra uppdrag utan hinder och slutföra de projekt vi har genomfört. Sommaren är normalt en tuff tid i konsultvärlden, men i år kan vi konstatera att vi nästan har fördubblat vår försäljning jämfört med föregående år.

Som avslutning kan vi också vara glada över att vi har fått förtroendet att ingå ett ramavtal för både utveckling och produktion med TEQCool AB, ett Lundföretag inom medicinteknik. Några ord från deras VD, Fredrik Radencrantz om varför OIM Sweden är en lämplig partner:
-“Våra positiva erfarenheter från vårt nära samarbete med OIM, från vilket vi har anlitat olika konsulttjänster under de senaste två åren, har nu också resulterat i ett långsiktigt samarbetsavtal som inkluderar produktionsplanering och produktion av vår kylenhet, med en planerad lansering i slutet av 2021. Vårt kommande samarbete kommer att resultera i många positiva och mätbara synergier då vi både efterlyser spetskompetens och lokaliserar produktionen av vår kylenhet på OIM, ett företag med både MedTech-erfarenhet och ISO13485-certifiering, bara några kilometer från vårt kontor”.