OIM fördubblade sin personal under pandemin

OIM fördubblade sin personal

OIM fördubblade sin personal under coronaåret!

Trots Coronapandemin har produktutvecklingsföretaget OIM Sverige i Malmö fördubblat sin personalstyrka under 2020. Från 19 medarbetare vid årsskiftet till 38 i dag – och 40 när året är över, enligt VD Peter Arndt. Det är en utmärkt teaminsats för att få detta att hända och det är en stor glädje att arbeta tillsammans med alla anställda som är dedikerade till att uppfylla våra mål.