Diagonal Bio väljer OIM som sin produktutvecklingspartner

Diagonal Bio väljer OIM Sweden

Diagonal Bio AB och OIM Sweden har signerat ett avtal avseende vidareutveckling av Diagonals produkt Panviral.

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera småsektioner av pathogen genom exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.

Diagonal fokuserar för närvarande på att optimera och förbättra prestandan hos Panviral. Som ett led i förbättringsarbetet har Diagonal tecknat ett samarbetsavtal med det Malmöbaserade företaget OIM Sweden AB. Avtalet avser ett ramavtal för vidareutveckling av Panviral. OIM Sweden AB är ett av Sveriges mest innovativa produktutvecklingsbolag, med ett koncept som förenar teknisk kompetens med människa, innovation och affärsmannaskap. OIM Sweden AB utvecklar produkter åt framgångsrika företag genom sin nyskapande syn på produktutveckling.

”- Avtalet ligger i linje med Diagonals strategiska planer. Den lokala närvaron har variten central del i beslutet då OIM Sweden AB är ett Malmöbaserat företag, vilket främjar och möjliggör ett nära samarbete. Det nära samarbetet ger Diagonal möjlighet att följa alla aspekter av utvecklingen och säkerställa att företaget förankrar väsentlig kunskap och kunnande internt i företaget”, säger Jack Egelund Madsen, VD på Diagonal Bio.

”- Vi är enormt stolta och glada att Diagonal Bio väljer OIM Sweden som sin produktutvecklingspartner. Med OIMs erfarenhet inom MedTech och med en ISO 13485-certifiering ser vi fram emot att fortsätta utveckla Panviral tillsammans med Diagonal. Det nya affärssamarbetet med Diagonal befäster vår position inom Medtech och skapar möjlighet att i partnerskap verkligen göra skillnad för människor och världen vi lever i. Vi ser med stor tillförsikt framemot samarbetet som berör teknik, människa och innovation på flera nivåer”, säger Ann Kryhl, VD på OIM Sweden AB.

 

Kontakt:
Jack Egelund Madsen, VD, Diagonal Bio AB
Telefon: +46 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com

Ann Kryhl, VD, OIM Sweden AB
Telefon: 0733-20 00 67
E-post: ann.kryhl@www.oimsweden.com

Sofie Magnoy, Marknadschef
Telefon: 0766-26 15 16
E-post: sofie.magnoy@www.oimsweden.com